SÜRDÜRÜLEBİLİR SATIN ALMA POLİTİKASI
SÜRDÜRÜLEBİLİR SATIN ALMA POLİTİKASI

  TNR HOTEL&SPA olarak sürdürülebilir tedarik anlayışı doğrultusunda tedarikçilerimiz/çözüm ortaklarımız ile birlikte sürdürülebilir geleceğe doğru beraber çalışmak ana hedefidir. Bu doğrultuda tedarikçilerimizin;
• Kalite Güvence Yönetim Sistemleri, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri, uluslararası düzeyde kabul görmüş çevre ve sürdürülebilirlik etiktlerine/sertifikalarına sahip olmasına,
• Üretim ve tedarikte, çevreye zararlı etkilerinin olmamasına, çevre mevzuatlarına uyuyor olmasına,
• Kaynakları; doğal yaşama, ekosisteme zarar vermeden, uygun bir şekilde kullanıyor/tüketiyor olmasına, avlanma yasaklarına uyuyor olmasına,
• Atıklarını en aza indirmek ve doğru yönetmek için çalışıyor olmasına, ürün ambalajlarında daha az ambalajlamaya veya dökme ambalajlama alternatifleri sunuyor olmasına,
• Çevre dostu, tasarruflu, yöresel, etik değerlere önem veren, geri dönüşebilir veya geri dönüştürülmüş malzeme kullanan, organik, bio, vegan, hayvanlar üzerinde denenmemiş, zararlı kimyasal bileşenler içermeyen vb. alternatifleri sunmalarına,
• Yerli ve yerel üretim/hizmet sağlayıcısı olmasına, sertifikalı ürünlerin/tedarikçlerin bulunmadığı noktalarda, üretim yöntemlerini araştırarak ürün kabulü,
• Ülkemizin/bölgemizin mutfağını, geleneklerini, kültürünü yansıtan/tanıtan ürün/hizmet olmasına, Önem verir ve bu bakış açımızı paydaş tedarikçilerimize iletiriz. Tedarikçilerimiz ile birlikte verimli satın alma fırsatları yaratmaya çalışır, tedarik süreçlerinden doğan çevre etkilerini azaltmayı hedefleriz.