YÖRESEL FARKINDALIK POLITIKAMIZ
YÖRESEL FARKINDALIK POLITIKAMIZ

  TNR HOTEL&SPA olarak tüm çalışanlarımız ile birlikte bulunduğumuz coğrafyayı ve yerel toplumu iyi tanır, tarihi değerler ve geleneklerine saygı gösterir; ekonomik, sosyal, kültürel, gelişimine katkı koymaya çalışırız. Bunun için;
• Yerel kaynakların ve imkânların korunması, bunlara ulaşılabilirliğin sağlanmasına destek oluruz.
• Yerel kültür ve geleneklere sahip çıkılmasını sağlar; görüş, etnik köken, inanç ve savunmasız gruplar ile ilgili ayrımcı faaliyetlere izin vermeyiz. Gerek turistik amaçlı gerekse çalışmak için gelen ziyaretçilerin, farklı kültürleri ile bölgesel gelişime katkı sunduklarını, misafirperverlik gösterilmesi gerektiğini biliriz.
• Alınacak kararlarda yerel özelliklerin, hassasiyetlerin ve yöre halkının ihtiyaçlarının dikkate alınması için görüşmeler yaparız.
• Tarihi ve arkeolojik eserlerin korunmasına destek veririz.
• Yöre halkı ile birlikte yardımlaşma, tarihi ve kültürel varlıkları koruma adına çalışmalar yapar, doğal dokunun bozulmasının önlenmesi için çalışırız.
• Yerel istihdam ve tedarik sağlayarak bölge ekonomisine katkı koyulmasını sağlarız.
• Tüm paydaşlarımıza bölgenin yemek, aktivite, kültür ve geleneklerinin tanıtılmasında destek verir, (dini-kültürel mekânlar, doğal zenginlikler, biyoçeşitlilik vb.) bunun için öncelikle çalışanların bu konuda eğitilmesini sağlarız.
• Yerel toplum ve topluluklar ile etkileşimimizde bu değerlerin korunması ile ilgili ortak amaçlar etrafında birlikte faaliyet gösteririz.